ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА СПІВРОБІТНИКІВ СБ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
Артюшин, Г. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: система перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників СБ України, відомча освіта, післядипломна спеціальна військова освіта. | 37.018.48 [УДК 37.018.46]

Стаття присвячена актуальній проблемі обґрунтування теоретико-методичних засад системи перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників СБ України. Наводяться результати експериментального дослідження автора, присвячені аналізу стану і тенденцій розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників Служби безпеки України, окресленню та дослідної перевірці шляхів її подальшого вдосконалення.
Share - Bookmark