МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Гук, Ольга Володимирівна; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658. 011.7. 004 [УДК 338.45]

Запропоновано модель комп’ютеризованого інформаційного забезпечення системи запобігання банкрутству підприємства з використанням неформальних засобів інформаційного зв’язку.
Share - Bookmark