СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З ПОЗИЦІЙ ЙОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Поліщук, В.Г.; Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 332.146.2

У статті розглянуто методичний підхід до оцінки сталого розвитку регіону з позицій його стимулювання, використовуючи основні положення системного аналізу. Розроблено підхід до оцінки сталого розвитку регіону з позицій відповідності ознакам сталого розвитку. Розроблено інтегральний індекс сталого розвитку регіону.
Share - Bookmark