ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Заслужена, А. А. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: контент-аналіз, магістр з англійської мови, проблемне навчання, форми організації навчальної діяльності, Швейцарська Конфедерація. | УДК 378.22(494)=111(045)

Стаття присвячена контекст-аналізу підготовки магістрів з англійської мови в університетах Швейцарської Конфедерації. Визначено особливості фахового призначення випускника магістратури швейцарських університетів. Встановлено можливість вибору студентами здійснення їхнього навчання в магістратурі за обраною спеціалізацією (англійська лінгвістика або англійська література). З’ясовано, що у процесі підготовки данного магістра увага акцентується на проблемному навчанні, яке сприяє сформованості самостійного аналітичного та творчого мислення через регулярну активну участь студента. Розкрито форми організації їхнньої навчальної діяльності: лекції, семінари, симпозіуми, практикуми через які виробляються уміння й навички практичного застосування конкретних знань і поступово формується особа магістранта як риторична особистість.
Share - Bookmark