ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Article Ukrainian OPEN
Стахів, О. В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 331.108.2 (045)

Стаття присвячена рішенню проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації ринкового простору за рахунок активації людського фактору, конкретніше, поглибленої мотивації працівників.
Share - Bookmark