ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
ІВАНИЦЬКА, О.М; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: державне регулювання; фінансові потоки; державні механізми детінізації економіки; тіньова економіка; легалізація доходів та капіталів; фінансова амністія; корупція; державне управління; боротьбаз відмиванням доходів; одержаних злочинним шляхом; | 351(338.24)(354)

В статті розглядається проблематика державного регулювання детінізації фінансових по-токів в Україні, роль держави щодо створення умов для зниження рівня тіньової економіки. Автор порівнюєрізноманітні точки зору з цього питання вчених, політиків, експертів, аналізує основні причини цієї проблеми взагальному розумінні та як питання державного управління. У статті досліджуються теоретико-методологічні підходи до визначення тіньової економіки та її структурних елементів; аналіз механізмів дер-жавного регулювання у сфері детінізації фінансових потоків, зокрема у сфері протидії відмиванню доходів,одержаних злочинним шляхом; напрямків оптимізації механізмів державного регулювання у цій сфері.
Share - Bookmark