КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО СТУДЕНТА

Article Ukrainian OPEN
Хоменко-Семенова, Л. О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: коучинг, лідерство, соціальна мотивація, конкурентоздатний фахівець | УДК 378.018.4.001.045

У статті наводиться аналіз використання коучингу як ефективної технології формування успішного, вмотивованого, креативного студента. Автором наведено визначення коучингу, класифікація видів коучингу, дано порівняльний аналіз і відмінності коучингу від бізнес-консультування, тренінгу, наставництва та психотерапії. Описано перспективи застосування корпоративного коучингу у ВНЗ, що має на меті підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.
Share - Bookmark