ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (ВИЖИВАННЯ, ЗМІНИ, РОЗВИТОК)

Article Ukrainian OPEN
Черватюк, Л.Д. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК. 37 015. 6 (045)

Розглядаються нові підходи до існування ВНЗ, а саме: саморозвиток університету, впровадження проектної організації освітянської діяльності, зміни в університетському менеджменті, впровадження стратегічного менеджменту, місія ВНЗ, університет як відкрита система, критерії оцінки ефективності освітянських послуг, поняття «підприємницького університету», «відкрита освіта», «відкрита система», інформатизація ВНЗ.
Share - Bookmark