ПОШУК ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІАЛЕКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСНОВНИХ СУБ'ЄКТІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА

Article Ukrainian OPEN
Небава, М.І.; Вінницький національний технічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.117

В статті з’ясовуються необхідність пошуку та напрями формування  ефективної моделі соціальної поведінки бізнесу на шляху до повномасштабного соціально-економічного партнерства
Share - Bookmark