АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФІЛОЛОГА У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Заслужена, А. А. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: філолог, вчитель, Швейцарська Конфедерація, педагогічні університети, бакалавр, магістр, Европейський мовний портфель. | 80(494)(045) [УДК 378.1-057.875]

Дана стаття присвячена проблемі формування компетентного філолога у вищих навчальних закладах Швейцарської Конфедерації. Проаналізовано принципи здійснення цієї підготовки. Приділено увагу розвитку компетенцій студентів-філологів.
Share - Bookmark