ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Article Ukrainian OPEN
Кравченко, В.А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.131.7

З'ясовані сутність функціонального і інтегрального ризик-менеджменту та його особливості в малому та середньому бізнесі. Проаналізована практика управління ризиками на малих та середніх підприємствах м. Києва та особливості його документального забезпечення.
Share - Bookmark