ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
Новак, В.О.; Національний авіаційний університет ; Симоненко, Ю.Г.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.5 (075.8)

В статті досліджені принципи регулювання прямих іноземних інвестицій, що випливають із загальних принципів управління економікою,  їх взаємозв’язок  з основними функціями державного регулювання прямих іноземних інвестицій. Зроблені висновки щодо окремих заходів державної політики у сфері іноземного інвестування, які  мають бути синхронізованими із масштабами та напрямами ринкової трансформації.
Share - Bookmark