СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СНД

Article Ukrainian OPEN
БУДКІН, В.С.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Співдружність незалежних держав; модернізація; інновації; глобальна конкурентоспроможність; свобода економічної діяльності; | 339.923 (47 – 57)

Стаття розглядає основні тенденції післякризового розвитку у регіоні Співдружності незалежних держав (СНД). Аналізуються причини збереження екстенсивного розвитку цих країн. Визначається місце окремих держав СНД у міжнародних економічних рейтингах.
Share - Bookmark