КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Article Ukrainian OPEN
Бояринова, К.О. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 338.341.2

В статті розкривається сутність та концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва.
Share - Bookmark