МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ

Article Ukrainian OPEN
Королькова, О.М.; КНТЕУ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.175

Розглядаються фактори і принципи розміщення вітчизняних торгових центрів. Здійснено порівняльний аналіз закордонних і вітчизняних підходів до визначення алгоритму вибору місць розміщення торгових центрів. Проведено дослідження територіального розташування торгових центрів м. Києва. Запропоновано комплексний підхід до визначення показників для проведення маркетингового порівняльного аналізу території потенційних місць розміщення торгових центрів.
Share - Bookmark