ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ВТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ

Article Ukrainian OPEN
Дикань, В.Л.; Українська державна академія залізничного транспорту ; Чупир, В.Є.; Українська державна академія залізничного транспорту (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 338.98 [УДК]

Розглянуто основні фактори впливу на продуктивність праці залізничних підприємств. Аналіз здійснено на основі математично-статистичних методів та  розроблено шляхи впливу на показник продуктивність праці.
Share - Bookmark