ОСОБЛИВОСТІ КЛАСТЕРНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Article Ukrainian OPEN
ПРУШКІВСЬКИЙ, В.Г.; Запорізький національний технічний університет (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: кластер; трубна промисловість; схильність до кластеризації; реструктуризація; промисловий комплекс; регіон; | 332.332.1.332.14.332.146

У статті обґрунтовано, що дослідження перспектив кластерної реструктуризації підпри-ємств трубної промисловості є сучасною актуальною науковою задачею. Виконано короткий аналіз науковихпраць науковців з цієї проблеми. Проаналізовано сучасний стан трубного виробництва в Україні. За результа-тами дослідження обґрунтовано, що формування нової, кластерної, структури промислового комплексу регіо-ну має спиратися на регіональну стратегію зростання інноваційності продукції тієї чи іншої галузі та перспе-ктив її реалізації з огляду на зовнішньоторговельну стратегію підприємств, що є експортоорієнтованими, дояких належать підприємства трубної промисловості.
Share - Bookmark