МОТИВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Рибачук-Ярова, Т.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: праця; мотивація; фахівці; труд; мотивация; специалисты; labour; motivation; specialists

 Розглянуті питання щодо змісту мотивації праці. Визначені основні принципи формування мотиваційної системи підприємства та обґрунтовані напрямки формування мотиваційних програм.  Рассмотрены вопросы мотивации труда. Определены основные принципы формирования мотивационной системы предприятия и обоснованы направления формирования мотивационных программ.  The considered questions are in relation to maintenance of motivation of labour. Basic principles of forming of the motivational system of enterprise and grounded directions of forming of the motivational programs are certain.
Share - Bookmark