ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТОВАННЯ ПЕРЕХОДУ НА ДЕННІ ПАСАЖИРСЬКІ ПОЇЗДИ

Article Ukrainian OPEN
Разумова, К.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: залізничний транспорт; пасажирський вагон; сервіс; пасажиропотік; ринок; железнодорожный транспорт; пассажирский вагон; сервис; пассажиропоток; рынок; railway transport; passenger carriage; service; market

 В статті розкрито та обґрунтовано економічну доцільність переходу на денні пасажирські поїзди.  В статье раскрыто и обосновано экономическую целесообразность перехода на дневные пассажирские поезда.  In the article financial viability of passing is exposed and reasonable to the daily passenger-trains.
Share - Bookmark