ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Шерепа, К.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: залізничний транспорт; якість послуг; вартість; железнодорожный транспорт; качество; стоимость; railway transport; quality; value

 В статті досліджено проблемні аспекти оцінки якості транспортного обслуговування залізничного транспорту України. В статье исследованные проблемные аспекты оценки качества транспортного обслуживания железнодорожного транспорта Украины. The article explored the problematic aspects of the quality of transport services Railway Transport of Ukraine.
Share - Bookmark