ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ДОБРОБУТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Article Ukrainian OPEN
СВЕРДЛОВА, Ю.О.; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: соціальні стандарти; соціальне забезпечення; Європейський Союз; модель соціальних стандартів; людський потенціал; добробут; бідність; рівень життя; | 341.231.14

В статті розглянуті основні моделі соціальних стандартів, які впроваджені в країнах Євро-пейського Союзу. Представлені види соціальних стандартів, їх мінімальні значення. Виявлені особливості скла-дових людського потенціалу, які використовують для оцінки рівня добробуту та індексу розвитку людськогопотенціалу в країнах Європейського Союзу.
Share - Bookmark