ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Доценко, Л. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: творчість, технічна творчість, норма, стереотипи. | УДК 378.147 (045)

Творчість взагалі та технічна творчість зокрема є засобом виходу за межі норм прийнятих відносно даної діяльності і тим самим створення якісно нового не стереотипного продукту. Найвищим рівнем технічної творчості є винахідництво.
Share - Bookmark