FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

Article Ukrainian OPEN
Дмитренко, Емілія Дмитрівна; Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету ; Кириленко, Оксана Миколаївна; Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету (2015)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: entrepreneurship; business activities; business; subjects of economic activities | 334.012.32(477) "71"(045) | предпринимательство; предпринимательская деятельность; бизнес; субъекты хозяйствования | підприємництво; підприємницька діяльність; бізнес; суб’єкти господарювання

Тrends and characteristics of business development in Ukraine in modern conditions are investigated in the article. В статье исследованы состояние, тенденции и особенности развития предпринимательства в Украине в современных условиях. В статті досліджено стан, тенденції та особливості розвитку підприємництва в Україні в сучасних умовах.
Share - Bookmark