ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Жукевич, І. П. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: інформаційна компетентність, мотивація, самовиховання, самостійна робота, педагогічні умови. | 378.9:34+374.1 [УДК]

У статті визначено мету дослідження, яка полягає у визначенні й обґрунтуванні педагогічних умов формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України. З’ясовано сутність понять «мотивація», «самостійна робота», «інформаційна компетентність», «самовиховання». Визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України, а саме розвиток мотивації до самоосвіти та організаційних умінь курсантів; формування інформаційної компетентності курсантів; ефективна організація самостійної роботи курсантів; актуалізація самовиховання у навчально-виховному процесі.
Share - Bookmark