ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Article Ukrainian OPEN
Гаврилко, Т.О.; Національний авіаційний університет, м. Київ ; Лебединська, А.О.; Національний авіаційний університет, м. Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 631.5 (043.2) [УДК 339.944]

В статті розглянуто основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу, узагальнено та доповнено теоретико-методологічні положення розвитку експортно-імпортних зв’язків АПК. Особливу увагу приділено впливу ряду негативних явищ на ефективність функціонування вітчизняних аграрних підприємств та запропоновано можливі шляхи виходу з кризи і підвищення конкурентоздатності української продукції на світовому ринку.
Share - Bookmark