УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Мізюк, С.Г. ; Шевченко, М.А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: економіка знань; інноваційна діяльність; демографічна ситуація; економічна ситуація; людський капітал; экономика знаний; инновационная деятельность; демографическая ситуация; экономическая ситуация; человеческий капитал; knowledge economy; innovation

 Розумний світ ґрунтується на знаннях та інноваціях, що стали основними елементами національного достатку , та перетворює нові цінності в рушійну силу економічного зростання.  Умный мир базируется на знаниях та инновациях, что стали основными элементами национального достояния, и превращают новые ценности в движущую силу экономического роста.  Smart World based on knowledge and innovations, that have become main elements of nation prosperity that forms a new value turning into a motive power of economic growth.
Share - Bookmark