СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
Волков, Є.О.; Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 336.225.6 [УДК 339.9]

У статті розглянуті сучасні  підходи до визначення змісту податкової оптимізації зовнішньоекономічних операцій як на рівні держави та і на рівні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Досліджуються податкові механізми регулювання зовнішньоекономічних процесів. Розглянуто комплексний підхід до митно-тарифної та внутрінаціональної податкової політики, який спрямований на захист інтересів вітчизняних товаровиробників, веде до входження країни в світове економічне господарство конкурентноспроможним партнером для інших його суб‘єктів. Запропоновано новий показник мотивації підприємницької активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Ключові слова:  оптимізація, зовнішньоекономічні операції, оподаткування, податкове регулювання, податкова система, митно-тарифне та внутрінаціональне оподаткування, зовнішньоекономічні відносини, відкрита економіка.
Share - Bookmark