ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПІВ ПРИРОСТУ, СЕЗОННОЇ ХВИЛІ ПЕРЕВЕЗЕНИХ ПАСАЖИРІВ ТА ДОХОДІВ ВІД ПІДСОБНО-ДОПОМІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВАГОННИХ ДІЛЬНИЦЬ

Article Ukrainian OPEN
Харчук, О.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: підсобно-допоміжна діяльність, доходи, пасажири подсобно-вспомагательная деятельность, доходы, пассажиры. auxiliary activities, income, passengers.

 В статті проведений аналіз темпів приросту та індексів сезонності перевезених пасажирів та доходів ВЧ від підсобно-допоміжної діяльності, за допомогою яких можна визначити коливання кількості пасажирських перевезень та збільшення доходів ВЧ від ПДД по місяцям, що дає можливість коригування асортименту додаткових послуг, які надаються пасажирам в поїздах під час подорожі.  В статье проведенный анализ темпов прироста и индексов сезонности перевезенных пассажиров и доходов ВЧ от подсобно-вспомогательной деятельности, с помощью которых можно определить колебание количества пассажирских перевозок и увеличение доходов ВЧ от ПДД по месяцам, что дает возможность корекции ассортимента дополнительных услуг, которые предоставляются пассажирам в поездах во время путешествия. In the article the conducted analysis of growth and indexes of seasonality carried passengers and profits rates VCH from subsidiary-auxiliary to activity, by which it is possible to define oscillation of amount of passenger transportations for to the months and increase of profits VCH from utility - support activities, that enables correction of assortment of additional services which get passengers in trains during a trip.
Share - Bookmark