ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Шеховцова, І.А.,; Національний технічний університет України «КПІ» ; Полонська, Є.С.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 338.45.01 [УДК 330.341.1]

У статті здійснено аналіз сучасних проблем автомобільної промисловості України та існуючих інноваційних розробок на підприємствах. Авторами досліджена система заходів держави, спрямованих на підтримку цієї галузі та запропоновані нові шляхи для переходу галузі на інноваційну модель розвитку.
Share - Bookmark