СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ У СВІТІ

Article Ukrainian OPEN
Музиченко, М.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: бізнес-авіація; ділова авіація; чартерні перевезення; бизнес-авиация; деловая авиация; чартерные перевозки; business aviation; business aviation; charter flights

 У статті розглянуто сутність та розвиток бізнес-авіації у світовій транспортній системі та встановлено основні переваги, щодо функціонування ділової авіації. В статье рассмотрены сущность и развитие бизнес-авиации в мировой транспортной системе и установлены основные преимущества функционирования деловой авиации. The article reviews the nature and development of business aviation in the world transport system and the establishment of the main advantages.
Share - Bookmark