В’ЇЗНИЙ ТУРИЗМ У КРАКІВ З УКРАЇНИ В 2003 – 2011 РОКАХ (НАРИС РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Article Ukrainian OPEN
БОРКОВСЬКІ,, КШНИШТОФ; Вища Школа Туризму та Екології Sucha Beskidzka, Академія Фізичного Виховання – Краків, Польща ; ГРАБІНСЬКІ,, ТАДЕУШ; Економічний Університет, Краківська Академія – Краків, Польща (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: в’їзний туризм; туристичний сектор; туристичний рух в Кракові; | 332 (045) [338.48]

Головною метою дослідження було одержання загальної інформації щодо якості та обсягу в’їзного туризму з України до Польщі. Для даного дослідження була обрана група туристів, які прибули до Кракова в період з 2003 по 2011 роки. Групу було поділено на дві підгрупи: одну з «польськими коренями», а другу без таких коренів. Метою даного дослідження є представлення аналізу споживацької поведінки в обох групах. Процес прийняття споживацьких рішень досліджено шляхом застосування всебічних методів, починаючи від опитування (інтерв’ю) працівників туристичного сектора, екскурсоводів, митної адміністрації та ін. шляхом досліджень цільових груп, і закінчуючи спостереженнями за бюро подорожей та на базі широкого огляду галузевої літератури.
Share - Bookmark