СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНИЦТВА В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ

Article Ukrainian OPEN
Небава, І.М.; Вінницький національний технічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330(075.8)

В статті з'ясовується соціально-економічна природа, історичні, моральні та релігійні аспекти становлення та ролі благодійництва з врахуванням американського досвіду. Розглянуті еволюційний розвиток системного благодійництва у США та сучасні приклади поширених форм благодійництва.
Share - Bookmark