УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Зінченко, Н.В. ; Кравчук, Н.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: прибуток; собівартість; прибыль; себестоимость; income; cost

 Проведено дослідження розвитку та наведені пропозиції з вдосконалення управління прибутковістю підприємства.  Проведено исследование развития и приведены предложения по совершенствованию управления прибыльностью предприятия.  The research and development proposals are to improve the profitability of the management mechanism.
Share - Bookmark