ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Article Ukrainian OPEN
ЛИТВИН, А.Ю.; Донецький університет економіки та права (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інституціональне забезпечення; корпоративне управління; недержавні пенсійні фонди; корпоративно-галузева модель; авіатранспортні підприємства; | 47:656.26(045) [338]

У статті охарактеризовано напрями функціонування активних учасників фінансового ринкуяк складових елементів інституціонального забезпечення корпоративного управління АТП. Визначено недер-жавні (корпоративні) пенсійні фонди у якості інституції корпоративного управління АТП. Відзначено дві мо-делі утворення недержавних пенсійних фондів – банківську та корпоративно-галузеву. Обґрунтовано шляхистворення корпоративних пенсійних фондів в авіаційній галузі.
Share - Bookmark