ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE INTERNATIONAL MIGRATION PROCESS

Article English OPEN
МІРОШНИЧЕНКО, Т.Є.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: migration; immigration; social defence; immigration policy; emigrant history | 953.65 | міграція; імміграція; соціальний захист; імміграційна політика; еміграційна історія

 Research of problems of migration and  immigration which arises  up under the action of external or internal factors is conducted. Immigration processes over are brought on the example of the developed countries.  Проведено исследование проблем миграции и иммиграции, возникающее под действием внешних или внутренних факторов. Приведены иммиграционные процессы на примере развитых стран.  Проведено дослідження проблем міграції та імміграції, що виникає  під дією зовнішніх або внутрішніх чинників. Наведено імміграційні процеси на прикладі розвинених країн.
Share - Bookmark