РЕГІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Article Ukrainian OPEN
Булгакова, Н. Б. ; Довговодько, Т. І. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: іноземні студенти, національно-психологічні особливості, пропедевтична підготовка студентів-іноземців. | 316.776(045) [УДК 378.141]

У статті розкрито основні регіонально-психологічні особливості представників деяких регіонів світу і наголошено на важливості їх урахування у процесі пропедевтичної підготовки в університеті.
Share - Bookmark