КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

Article Ukrainian OPEN
Крилова, К. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: комунікативна компетенція, поняття, погляд. | 37.013:629 [УДК 658]

У статті розкрито зміст поняття «комунікативна компетентність», яке наведене в різних наукових джерелах, та погляд різних авторів на цю педагогічну категорію, як одну з найважливіших професійно значущих характеристик майбутнього спеціаліста. Також подане авторське визначення комунікативної компетентності.
Share - Bookmark