FEATURES OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS EMERGENT ECONOMIES

Article English OPEN
ЗАДУВАЙЛО, Л.М.; Черкаський державний технологічний університет (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: BRIC countries; emerging economy; country’s competitiveness; innovativeness | 339.137.2 | країни БРІК; емерджентна економіка; конкуренто-спроможність країни; інноваційність

The main tendencies of the development of emerging economies – BRIC countries – are analyzed, their common and different features, the level of innovativeness are pointed out, and ways for increasing of competitiveness of BRIC countries are suggested.  Проаналізовано тенденції розвитку емерджентних економік світу – країн групи БРІК, окреслено їх спільні та відмінні риси, оцінено рівень інноваційності, запропоновано напрями посилення міжнародної конкурентоспроможності країн БРІК.  Проаналізовано тенденції розвитку емерджентних економік світу – країн групи БРІК, окреслено їх спільні та відмінні риси, оцінено рівень інноваційності, запропоновано напрями посилення міжнародної конкурентоспроможності країн БРІК.
Share - Bookmark