СТАН УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА

Article Ukrainian OPEN
Кравченко, В.А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 338.22 (045)

В статті досліджені характерні особливості управління ризиками в постсоціалістичному трансформаційному суспільстві. До їх числа відносяться: відсутність стандарту з управління підприємницькими ризиками; низький рівень культури управління ризиками взагалі, та підприємницькими – зокрема; слабка розвинутість інфраструктури управління підприємницькими ризиками; перекрученість профілю та форм управління підприємницькими ризиками; гіпертрофованість політичних та техногенних ризиків.
Share - Bookmark