ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Жаворонкова, Г.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: технологічна безпека; персонал; мотивація; технологическая безопасность; персонал; мотивация; technological safety; personnel; motivation

 Розглянуто поняття "технологічна безпека" та "інтелектуальні трудові ресурси". Визначено аспекти ефективної кадрової політики та мотивацію персоналу, який займається інтелектуальною працею.  Рассмотрено понятия «технологическая безопасность» и «интеллектуальные трудовые ресурсы». Определены аспекты кадровой политики и мотивации труда, который занимается интеллектуальным трудом.  “Technological safety” and “intellectual labors forces” terms are considered in this article. The aspects of the effective HR policy and motivation of personnel that make intellectual work are defined here.
Share - Bookmark