ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Загорулько, В.М.; Національний авіаційний університет України, м. Київ ; Пєхотіна, О.В.; Національний авіаційний університет України, м. Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 657.47.07 (045)

У статті досліджено місце управління витратами в системі управління конкурентноздатністю продукції виробничого підприємства, сутність системи управління витратами, яка дозволяє приймати управлінські рішення, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства.
Share - Bookmark