ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ VAR

Article Ukrainian OPEN
Овчинников, І.О. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 656.7 : 061.5 (045) [УДК 65.011.3]

В статті розкривається сутність етапу оцінки ризиків в процесі управління ризиками, визначаються основні техніки, що найчастіше зустрічаються і застосовуються для оцінки різних видів ризиків, і детальніше розглядаються статистичні методи оцінки на прикладі VAR-аналізу.
Share - Bookmark