ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ СПОЖИВЧОГО ДОЗВОЛУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Article Ukrainian OPEN
МАТВІЙЧУК-СОСКІНА, Н.О.; Національна академія управління (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: міжнародний маркетинговий менеджмент; маркетинг споживчого дозволу; Інтернет-маркетинг; міжнародний маркетинг; мобільний маркетинг; міжнародні комунікації; | 004 [339.138]

У статті автором запропоновано шляхи запровадження маркетингу споживчого дозволу якодержання особистої інформації від клієнта та дозволу на певні види її комерційного використання в струк-туру інформаційних продуктів системи міжнародного менеджменту. Це дозволяє ефективно використовува-ти такі інструменти міжнародного менеджменту, як тотальне управління якістю, менеджмент відносин ізклієнтами, латеральний маркетинг, менеджмент соціальних медіа, менеджмент змін. Елемент споживчогодозволу став невід’ємною складовою в боротьбі глобальних брендів за лояльність споживачів. Використанняміжнародного досвіду українськими підприємствами дозволить їм формувати нові стандарти взаємин із кліє-нтами та моделі дієвого орієнтованого на клієнтів менеджменту.
Share - Bookmark