ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Article Ukrainian OPEN
Рибак, О.; Національний авіаційний університет України ; Галай, Н.В.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.71(045)

В статті розроблено комплексну методику по управлінню активами та пасивами банків, захисту від кредитного ризику та рекомендовані заходів по управлінню кредитними ризиками. Обгрунтовано необхідність удосконалення напрямів підвищення їх прибутковості на сьогоднішній день.
Share - Bookmark