УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Article Ukrainian OPEN
Камілова, С.Р. ; Яцун, Ю.Ю. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: збут; збутова діяльність; маркетинг; організаційна структура управління; сбыт; сбытовая деятельность; маркетинг; организационная структура управления; sale; marketable activity; marketing; оrganizational structure of management

 Розглянуто маркетинговий і логістичний підходи до організування процесу збуту на підприємстві.  Рассмотрено маркетинговый и логистический подходы к организации процесса сбыта на предприятии.  The relation of marketing and logistics to process of organization of selling at the enterprise is considered.
Share - Bookmark