МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
Печериця, Ю.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: стратегія; моделі стратегічного аналізу; стратегічні рішення; стратегия; модели стратегического анализа; стратегические решения; strategy; strategic analysis models; strategic decisions

 Досліджені сучасні підходи до формування стратегії розвитку підприємств, науково обгрунтувано місце моделей стратегічного аналізу в системі прийняття стратегічних рішень, визначена послідовність прийняття стратегічних рішень.  Исследовано современные подходы к формированию стратегии развития предприятий, научно обосновано место моделей стратегического анализа в системе принятия стратегических решений, определена последовательность принятия стратегических решений. Modern approaches to enterprise development strategy were analyzed, role of strategic analysis models in the system of strategic decisions-making was scientifically approved, the identified sequence of making the strategic decisions was defined.
Share - Bookmark