МАТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АВІАКОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
Петровська, С.В. ; Сергієнко, С.А. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: аналіз комунікаційної діяльності; синтез та оптимізація елементів маркетингових комунікацій; результуюча матриця комплексу маркетингових комунікацій; анализ коммуникационной деятельности; синтез и оптимизация элементов маркетинговых коммуникаций

 Запропоновано економіко-математичну модель аналізу інструментів комплексу маркетингових комунікацій, що дозволить шляхом оптимізації надати найвигідніших характеристик співвідношенням елементів комунікаційного звернення.  Предложена экономико-математическая модель анализа инструментов комплекса маркетинговых коммуникаций, которая позволит путем оптимизации придать наиболее выгодных характеристик соотношениям элементов коммуникационного обращения.  The article describes The mathematical model analysis of tools of complex marketing communication that will provide the most advantageous value by optimizing the performance of the elements of the marketing communication.
Share - Bookmark