ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ МАЛОБЮДЖЕТНИХ АВІАКОМПАНІЙ СУЧАСНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Бадьор, Ю.В. ; Гуріна, Г.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: системи дистрибуції; малобюджетні авіакомпанії; продажі; системы дистрибуции; малобюджетные авиакомпании; продажи; distribution systems; littlebudgetary airlines; sales

 У статті розглянуто сучасні аспекти дистрибуції авіатранспортного продукту малобюджетними авіакомпаніями. Визначено подальші тенденції розвитку систем дистрибуції, проблемні аспекти модернізації продажів. Виявлено нові підходи до управління продажами малобюджетних авіакомпаній в умовах посиленої конкуренції.  В статье рассмотрены современные аспекты дистрибуции авиатранспортного продукта малобюджетными авиакомпаниями. Определены дальнейшие тенденции развития систем дистрибуции, проблемные аспекты модернизации продаж. Обнаружены новые подходы к управлению продажами малобюджетных авиакомпаний в условиях усиленной конкуренции.  The article considers advanced aspects of airline products distribution by littlebudgetary airlines. The further trends of distribution systems’ development, problematic aspects of sales modernization are determined. The new approaches to sales management of littlebudgetary airlines are founded.
Share - Bookmark