ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Соколова, О.Є. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 65.012.34(045)

У статті узагальнено теоретичні аспекти  розробки системи управління логістичною інфраструктурою підприємств, визначено поняття управліннялогістичною інфраструктурою, проаналізовані та визначені основні проблеми управління логістичною інфраструктурою підприємств, запропоновані методичні рекомендації  рішення проблем, обґрунтовано механізм впровадження методів рішення проблем управління логістичною інфраструктурою підприємств.
Share - Bookmark