НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Філатова, З.В. ; Ротанова, А.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: оборотні активи; оборотні кошти; оборотний капітал; дебіторська заборгованість; система управління оборотними активами; оборотные активы; оборотные средства; оборотный капитал; дебиторская; задолженность; система управления оборотными активами;

 У статті розглядаються теоретичні основи формування системи управління оборотними активами та напрямки підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства.  В статье рассматриваются теоретические основы формирования системы управления оборотными активами и направления повышения эффективности управления оборотными активами предприятия.  The article deals with the theoretical basis of current assets management system and indicator of current assets management company.
Share - Bookmark